Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szacowanie kosztów oferty obsługi wydarzeń - umowa ciągła
W celu przygotowania postępowania przetargowego, MPiT zwraca
się z prośbą o przesyłanie szacowania wartości ofert
obsługi wydarzeń.
04.01.2019 więcej
Audyt dostępności portalu www.biznes.gov.pl w odniesieniu do WCAG w wersji 2.0 na poziomie AA
Audyt dostępności portalu www.biznes.gov.pl w odniesieniu do
WCAG w wersji 2.0 na poziomie AA
04.01.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert na monitoring mediów
Poszukujemy dostarczyciela usługi codziennego monitoringu
mediów (prasy, radia, telewizji i Internetu) w formie
elektronicznej z zakresu działalności Ministerstwa.
03.01.2019 więcej
Organizacja konferencji i warsztatów pt. "Mapa drogowa rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce"
Organizacja konferencji i warsztatów pt. "Mapa drogowa rozwoju
sztucznej inteligencji w Polsce"
20.12.2018 więcej
Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia podsumowującego realizację projektu unijnego dotyczącego portalu Biznes.gov.pl
Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia podsumowującego
realizację projektu unijnego dotyczącego portalu Biznes.gov.pl
pt.: „Rozwój pojedynczego punktu kontaktowego trzeciej
generacji”.
13.12.2018 więcej
Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia podsumowującego realizację projektu unijnego dotyczącego portalu Biznes.gov.pl pt.: „Rozwój pojedynczego punktu kontaktowego trzeciej generacji”
Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia podsumowującego
realizację projektu unijnego dotyczącego portalu Biznes.gov.pl
pt.: „Rozwój pojedynczego punktu kontaktowego trzeciej
generacji”
10.12.2018 więcej
Wykonanie usługi w zakresie "Analiza instrumentów finansowych jako narzędzi wsparcia dla rozwoju Przemysłu 4.0 w sektorze MŚP
Wykonanie usługi w zakresie "Analiza instrumentów finansowych
jako narzędzi wsparcia dla rozwoju Przemysłu 4.0 w sektorze
MŚP
28.11.2018 więcej
Raport na temat zasobów danych w polskiej gospodarce, które mogą służyć zwiększaniu konkurencyjności polskich firm
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do
składania ofert na wykonanie usługi w zakresie "Raport na temat
zasobów danych w polskiej gospodarce, które mogą służyć
zwiększaniu konkurencyjności polskich firm".
27.11.2018 więcej
[Anulowane] Analiza instrumentów finansowych jako narzędzi wsparcia dla rozwoju Przemysłu 4.0 w sektorze MŚP
[Anulowane] Analiza instrumentów finansowych jako narzędzi
wsparcia dla rozwoju Przemysłu 4.0 w sektorze MŚP
26.11.2018 więcej
Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie instytucji w materiały informacyjne dla projektu „Rozwój pojedynczego punktu kontaktowego trzeciej generacji"
Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie instytucji w
materiały informacyjne dla projektu „Rozwój pojedynczego
punktu kontaktowego trzeciej generacji"
21.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się